Een reis van pure payroller naar HR-tech – Staff Capital (2024)

Vanuit het eerste merk Payroll Select, is de afgelopen jaren een nieuwe familie van bedrijven ontstaan. Het overkoepelende merk voor deze groep heet Staff Capital. Met vijf merken onder de paraplu bedient Staff Capital een groot aantal organisaties en uitzendbureaus.

In 2019 begon Shara Smit-Lucassen bij Staff Capital in de rol van Operationeel Directeur. Op 1 januari 2023 nam zij het stokje als CEO over van Rick Simons, de oprichter van Payroll Select 21 jaar eerder. Smit-Lucassen vertelt: “Toen ik ruim drie jaar geleden begon, hebben we al snel de keuze gemaakt om het payroll bedrijf te transformeren in een HR-tech groep. We zijn in gaan zetten op innovatieve HR-tech oplossingen die de recruitment en HR uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Wat er nu staat is een groep van bedrijven die elkaar bijna organisch aanvullen en versterken. Wat de nieuwe labels kenmerkt is dat ze een sterke technologische component hebben, wat aansluit op de veranderingen in de staffing industrie, die steeds meer tech-driven wordt. Met ons portfolio van unieke diensten kunnen we vaak oplossingen bieden waar de traditionelere staffing partijen niet toe in staat zijn.”

Laten we beginnen met Easyworx, onze backoffice dienstverlener voor intermediairs en uitzendbureaus. Als je een uitgebreide backoffice zoekt met een sterke self-service component, dan ben je bij Easyworx aan het juiste adres. “We zorgen ervoor dat jij je kunt concentreren op dat waar jij goed in bent: het maken van de match’, vervolgt Smit-Lucassen. “Elke intermediair of uitzendorganisatie heeft daarnaast ook gewoon een eigen accountmanager die met advies voor je klaar staat.”

Recruitment marketing hub

RPO Staffing is het label van onze recruiters en online marketeers, die jouw employer brand positioneren en kandidaten voor je werven. Daarbij kunnen we gebruik maken van eigen technologie: “Onze zelf ontwikkelde werken-bij website kan als ‘white label’ ingezet worden voor onze klanten”, aldus Smit-Lucassen. “We hebben een ‘recruitment marketing hub’ die de vacature websites bouwt voor onze klanten. Daar zitten ook designers, video producers, employer brand specialisten en online marketeers. De recruitment marketing hub is als geen ander in staat om jouw employer brand op de juiste manier te positioneren of vacature campagnes op te zetten voor de instroom van kandidaten. De recruiters van RPO Staffing begeleiden het proces van kandidaat tot uitzendcontract. Je haalt in feite een geoptimaliseerd recruitment marketing proces in huis, met name handig voor partijen die dat proces zelf nog niet optimaal hebben staan. Indien gewenst kunnen onze recruiters worden ingehuurd via RPO Staffing.”

Flexplein

Flexplein is een netwerk- en vacatureplatform dat kleinere intermediairs en uitzendbureaus de kans biedt uitzendkrachten te leveren aan grotere bedrijven, waaronder multinationals. “Zie het als een MSP voor lokale uitzendbureaus”, geeft Smit-Lucassen aan. Sales Director Ronald Wichems, verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van Flexplein, geeft aan hoe dat werkt: “Wij contracteren een grote klant met een sterke behoefte aan lokale uitzendkrachten in één of meerdere regio’s. Voor zo’n groot account is het niet te doen om voor al die losse intermediairs en uitzendbureaus met lokale expertise, contracten aan te gaan. Een samenwerking met Flexplein is daarentegen wel zeer interessant, aangezien de lokale intermediairs aangesloten zijn op Flexplein. Zo’n uitzendbureau wordt vanuit Flexplein uiteraard begeleid bij de onboarding.” De voordelen voor zowel klant als ook uitzendbureau zijn duidelijk. Een grote klant kan putten uit de gewenste expertise en ontvangt vanuit Flexplein één portaal en één factuur. De lokale uitzendbureaus hoeven geen complexe contracten te sluiten en hebben een portaal waarmee ze zeer interessante volumes aan uitzendkrachten kunnen leveren.

Eigen development

Basis ingrediënt voor de transformatie is het opzetten van een eigen development hub geweest. Met het team van ontwikkelaars zijn we in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt. “We sturen hierbij op data en richten onze processen lean en mean in. Het maakt dat onze klanten sneller kunnen anticiperen op veranderingen in de vraag. In de krappe arbeidsmarkt van nu essentiëler dan ooit. En in MySolution hebben we bovendien een sterke backofficepartner waarmee we er voor zorgen dat alles gestandaardiseerd en compliant verloopt in de backoffice”, aldus Wichems. “Voor sommige prospects of opdrachtgevers is het soms wat wennen aan al die nieuwe technologie. Maar je ziet dat ze snel enthousiast worden als ze er meer over leren.”

De kracht van combinatie

“Wat je ziet gebeuren is dat onze klanten vaak meerdere van onze merken combineren”, zegt Wichems. “Het is geweldig om te zien hoe de verschillende diensten van Staff Capital elkaar aanvullen! Een voorbeeld: Een klant werft deels zelf en voor een deel met recruiters van RPO Staffing, plaatst mensen op de payroll bij Payroll Select, en gebruikt Flexplein om lokale uitzendbureaus aan te sluiten. Onze diensten bestaan uit standaard processen, maar we integreren onze oplossingen op maat, vanuit de business case van de klant.” Wichems benadrukt: “Heb je een uitdaging in HR en twijfel of je daar de juiste kennis en expertise voor in huis hebt, klop dan gerust bij ons aan. Grote kans dat we een mooie oplossing voor je hebben!”

Er zit trouwens nog meer aan te komen bij Staff Capital. Binnenkort volgt Easyjobs. Een platform voor freelancers, waar flexibel werkenden en ondernemers die extra mankracht nodig hebben elkaar kunnen vinden. Binnenkort meer nieuws hierover. Een lachende Wichems: “We kunnen er nu nog niet alles over zeggen, maar Easyjobs gaat meer zijn dan enkel en alleen een platform.”

Smit-Lucassen voegt hier nog aan toe: “Wat we neer gezet hebben met Staff Capital maakt me trots. Ik heb erg veel zin in de toekomst met dit mooie bedrijf. Een ieder die meer wil weten over onze innovatieve oplossingen is uiteraard welkom, ik vertel er graag meer over!”

Een reis van pure payroller naar HR-tech – Staff Capital (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 6277

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.